Obowiązek odśnieżania chodnika – kto powinien odśnieżać?

Ten temat powraca co roku, właśnie w okolicach końca listopada. W kwestii odpowiedzialności za odśnieżanie chodnika przy posesji krąży wiele różnych mitów i opinii. Wyjaśniamy więc szczegóły i zawiłości tego tematu!

Odśnieżanie chodników – co mówi prawo?

Prawo stanowi w tej kwestii jasno. Według zapisów, które można odnaleźć w ustawie o utrzymaniu porządku w gminach, odśnieżanie parkingów oraz chodników jest obowiązkiem właściciela posesji. Taki zapis obowiązuje w momencie, gdy posesji i chodnika nic od siebie nie oddziela. Takim oddzieleniem może być chociażby pas zieleni. Ten przepis łatwo zastosować w przypadku chodników przed domkami rodzinnymi.

A kto odpowiada za zapewnienie bezpiecznego przejścia przy blokach? Wtedy o czystość chodnika ma obowiązek zadbać zarządca danego budynku, czyli zazwyczaj spółdzielnia mieszkaniowa. Często obowiązek ten wypełnia zatrudniany przez tę instytucję dozorca. Z kolei, jeżeli w grę wchodzą punkty usługowe, oczyszczeniem przylegającego fragmentu chodnika powinien zająć się właściciel nieruchomości lub najemna lokalu. Kontrolę nad wykonywaniem tego obowiązku sprawuje gmina.

Sprawdź naszą ofertę

  • odśnieżanie abonamentowe
  • odśnieżanie chodników, parkingów i dróg wewnętrznych
  • usuwanie sopli, śniegu z dachów

Brilant Feniks Sp. z o.o. – od 1996 roku zajmujemy się specjalistycznym czyszczeniem, sprzątaniem obiektów oraz pracami wysokościowymi

Darmowa wycena i konsultacja

Kiedy trzeba odśnieżać chodnik?

Osoby odpowiedzialne, które mają za zadanie sprzątanie chodników, powinny reagować na skutki warunków atmosferycznych. Gdy spada śnieg, który uniemożliwia bezpieczne poruszanie się po chodniku – należy go oczyścić. Warto wiedzieć, że podobne zasady obowiązują w przypadku błota pośniegowego, błota oraz lodu. Osoba, która zrobi sobie krzywdę na nieodśnieżonym fragmencie chodnika, może dochodzić swoich praw w sądzie. W takim wypadku pozwany może zostać właśnie właściciel posesji przylegającej do chodnika, dlatego warto na bieżąco zwracać uwagę na stan chodnika. Chodnik nie musi być odśnieżony w całości – stworzone przejście ma być na tyle szerokie, by swobodnie dało się tamtędy przejść. Śnieg można przesunąć więc przesunąć w stronę krawężnika, a resztę posypać piaskiem, by nikt się poślizgnął. To ważna informacja, zwłaszcza, gdy nie ma możliwości wywiezienia śniegu czy przeniesienia go gdzieś. Trzeba bowiem pamiętać, że śniegu pod żadnym pozorem nie można spychać na jezdnię.

Kto powinien odśnieżać chodniki?

Jak już ustaliliśmy wyżej, odśnieżaniem powinni we własnym zakresie zająć właściciele posesji lub osoby wynajmujące lokal, bezpośrednio przylegający do chodnika. W przypadku bloków powinien być to dozorca lub inna osoba, która dostała takie zlecenie od zarządcy budynku.

Jest jednak od tej zasady kilka wyjątków. Właściciele posesji położonych blisko chodnika, ale oddzielonych od niego rowem melioracyjnym, pasem zieleni czy innymi przeszkodami – nie musi się zajmować oczyszczaniem chodnika. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku, gdy władze gminne pobierają opłaty za parkowanie w miejscu przeznaczonym na ruch pieszych. Wyraźnie wydzielone przystanki autobusowe czy innych pojazdów komunikacji zbiorowej również powinny być odśnieżane przez zarządcę drogi. Wysokość grzywny za nieodśnieżenie może sięgać nawet 1500 złotych. Inną możliwą karą jest nagana.

Sprzątanie chodnika zlecone zewnętrznej firmie

Jasno sprecyzowane przepisy niestety nie biorą pod uwagę sytuacji losowych. Na przykład często właścicielami i jedynymi mieszkańcami nieruchomości są osoby starsze, niepełnosprawne lub takie, które mają problemy w poruszaniu. W takim przypadku, jeżeli nie można liczyć na stałą pomoc rodziny, warto skorzystać z pomocy sąsiadów. Innym wyjściem z sytuacji, gdy właściciel nie może wykonać tego obowiązku, jest wynajęcie odpowiedniej firmy. Można taką firmę zatrudnić jednorazowo lub na dłużej na zasadzie abonamentu. Zlecenie odśnieżania profesjonalistom sprawi, że chodnik będzie czysty i bezpieczny – zawsze w dobrym stanie. A właściciele posesji nie muszą się już niczym martwić, nie będzie im groziła poważna kara.

Odśnieżanie dróg wewnętrznych

W Polsce każda droga publiczna ma swojego administratora. To on odpowiada za utrzymanie jej w dobrym stanie przez cały rok. Wlicza się w to również dbanie o odśnieżanie. A co z drogami wewnętrznymi? Kto powinien o nie zadbać? Otóż odśnieżanie dróg wewnętrznym jest obowiązkiem właściciela terenu, na którym droga się znajduje. Lub, jeżeli istnieje takie stanowisko, do zarządcy tego terenu. Z kolei usuwaniem tych uprzątniętych zanieczyszczeń (czyli zalegającego śniegu lub błota) powinna już zająć się gmina.

Usuwanie śniegu z dachu

Kolejnym zimowym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest odśnieżanie dachu. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa przechodzącym w pobliżu osobom. Zalegający na dachu śnieg poruszony mocnym wiatrem może stać się przyczyną wypadku. Podobnie sytuacja ma się w przypadku sopli i innych formacji lodowych – pamiętanie o pozbyciu się ich jest bardzo ważne, bo mogą być one szczególnie niebezpieczne. Przy odśnieżaniu dachu warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Wchodzenie na ośnieżony i być może oblodzony dach, wymaga wiele ostrożności. Zalecane jest użycie liny i uprzęży, a najlepiej, gdy zajmują się tym dobrze przygotowani i doświadczeni profesjonaliści.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *